Anatomie ontvangt 220.000 euro van Samenwerkingsverband Noord Nederland voor doorontwikkeling van Virtuele Snijzaal

20 september 2017

In de hele samenleving neemt de ontwikkeling en het gebruik van digitale hulpmiddelen snel toe. Dit geldt ook voor het onderwijs. Nieuwe visualisatietechnologieën zoals augmented reality (AR) en virtual reality (VR) zullen in de nabije toekomst een grote rol gaan spelen in de samenleving, en dus ook in instructie, onderwijs, opleiding en nascholing. Twee jaar geleden is de Sectie Anatomie in samenwerking met het Groningse VR-bedrijf VIEMR begonnen te bouwen aan het academische biomedische onderwijs van de toekomst, dat wil zeggen, onderwijs dat van AR- en VR-visualisatie gebruik kan gaan maken.

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat het Samenwerkingsverband Noord Nederland en de Provincie Groningen willen bijdragen aan de doorontwikkeling van een innovatief en interactief e-learning platform voor de anatomie, waarmee anatomische preparaten in 3D en in 360 graden kunnen worden bestudeerd.  Met het subsidiebedrag van 219,400 Euro wordt een product ontwikkeld dat internationaal aangeboden kan worden aan biomedische studenten en zorgprofessionals. De lichaamsdonatie die de anatomische preparaten mogelijk maakt  krijgt daarmee een nog groter nut in de biomedische opleiding en nascholing dan nu al het geval is. De werkzaamheden binnen het project hebben betrekking op het innoveren van de visualisatietechnologie, het verbeteren van het didactische platform, het waarborgen van een afgeschermde omgeving die alleen voor geautoriseerde gebruikers toegankelijk is, en het vervaardigen en visualiseren van anatomisch hoogwaardige humane preparaten die samen het hele menselijke lichaam vertegenwoordigen.

Janniko Georgiadis

Anne van Gaalen

Back to previous page