Herdenking lichaamsdonoren op 22 september 2018

11 juli 2018

Sectie Anatomie UMCG organiseert herdenking lichaamsdonoren op 22 september 2018

 

HERDENKING “ZIJ DIE HUN LICHAAM TER BESCHIKKING VAN DE WETENSCHAP STELDEN”

De Sectie Anatomie organiseert jaarlijks een herdenking om stil te staan bij de mens achter de lichaamsdonatie. Nabestaanden hebben aangegeven behoefte te hebben aan een herdenking en worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Samen kan op een eervolle manier recht worden gedaan aan de unieke gift die lichaamsdonoren doen.

Ieder jaar neemt de Sectie Anatomie van het Universitair Medisch Centrum Groningen ongeveer 100 lichamen in ontvangst van mensen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap stelden. Met deze lichamen wordt anatomie-onderwijs gegeven, wetenschappelijk onderzoek gedaan, operaties voorbereid en operatievaardigheden geoefend.

De herdenking van 2018 zal plaatsvinden op zaterdag 22 september van 12:00 – 15:00 uur bij het Yarden Crematorium, Crematoriumlaan 6, 9747 AM Groningen, waar sinds 2007 een monument staat om mensen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap stelden te herdenken.

Wilt u bij deze herdenking aanwezig zijn? Vul dan het aanmeldingsformulier in.

Het programma en eventuele mededelingen zullen via de website bekend worden gemaakt.

Back to previous page