Subsidies voor onderzoek naar Multiple Sclerose.

20 juli 2018

Onderzoekers Prof. dr. Bart Eggen en dr. W. Baron en collega’s hebben twee subsidies ter waarde van 160.000 euro gekregen voor verder onderzoek naar Multiple Sclerose(MS).

Professor Eggen kreeg van de Stichting MS Research 60.000 euro voor een pilot studie. Met behulp van nieuwe analysetechnieken op het gebied van genexpressie en isolatie van celkernen uit ingevroren MS-weefsel wordt geprobeerd om nieuwe aanknopingspunten te vinden die kunnen leiden tot nieuwe medicatie die MS tot stilstand kunnen brengen.

Tijdens de ArenA MoveS dag afgelopen 9 juli mochten onderzoekers Drs. I. Werkman, Dr. Wia Baron, Dr. Susanne Kooistra en Prof. dr. Bart Eggen namens het MS Centrum Noord Nederland 100.000 euro in ontvangst nemen. Met de MS Out-of-the-Box Grant hoopt het MS Centrum Noord Nederland door gebruik te maken van innovatieve technieken de allereerste veranderingen in hersenweefsel te vinden die tot MS leiden. Met als uiteindelijk doel een beter begrip van het ontstaan van MS te krijgen.

Back to previous page