Verdediging proefschrift Wandert Schaafsma

26 oktober 2018

Op 12 september 2018 verdedigde Wandert Schaafsma met succes zijn proefschrift getiteld Long-term regulation of microglia: Role of epigenetic mechanisms, inflammatory events and diet. Hij werd begeleid door prof. dr. Erik Boddeke en prof. dr. Bart Eggen. Na een korte periode als post-doc is Wandert zijn eigen bodega in Rioja wijnen gestart (http://www.lauwa.nl/).

Back to previous page