Onderwijs

Algemeen

Door de afdeling wordt elk jaar door meer dan 18 docenten (8 fte) aan onderwijs aan meer dan 2500 verschillende studenten van verschillende studierichtingen gegeven, waaronder

Geneeskunde, Tandheelkunde en Mondzorgkunde, Bewegingswetenschappen, Life Science & Technology, Biologie, Farmacie, BioMedical Engineering en de European Medical School (EMS Oldenburg-Groningen.

Daarnaast wordt onderwijs gegeven ten behoeve van de Graduate School of Medical Sciences (GSMS) en postacademisch Onderwijs via onder meer het Wenkebach Instituut van het UMCG.

Het onderwijs voor de studierichtingen Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen vraagt ruim 70% van de onderwijsinzet van de afdeling. Het onderwijs voor de studierichtingen binnen de faculteit der Wis- en Natuurkunde ruim 20%, zodat voor de overige doelgroepen zo’n 10% overblijft.

Alle secties van de afdeling Neurowetenschappen onderwijs in hun gebieden van expertise. Dit gebeurt vooral in de vorm van interactieve hoorcolleges, werkcolleges en practica.

Anatomie

Anatomie beschikt hiertoe over verschillende snijzalen waar dankzij de inzet van 3 preparateurs aan de hand van preparaten in groepen van 20 studenten praktisch onderwijs kan worden gevolgd. Dit is mogelijk dankzij de mensen die hun lichaam bij overlijden ter beschikking hebben gesteld.

Medische Fysiologie

Fysiologie beschikt over 3 speciaal hiervoor ingerichte practicumruimten waar dankzij de inzet van de practicumcoördinator iedere student in groepen van 10 aan den lijve praktisch onderwijs in de fysiologie kan ondergaan. Daarnaast worden jaarlijks keuzecursussen en keuzeprojecten georganiseerd waarin individueel of in kleine groepen (8-25 studenten) toepassingen van de anatomie of de fysiologie aan de orde komen.

Neuro imaging

Het onderwijs vanuit het NIC is vooral gericht op de biologische fysica en de fysica van veel door neurowetenschappers gebruikte beeldvormende technieken zoals fMRI.

Vanuit alle secties worden in het kader van de wetenschappelijke vorming medewerkers ingezet als begeleider van kleine groepen studenten, of als begeleider van individuele studenten die bijvoorbeeld een bachelor of master stage op de afdeling volgen , een scriptie maken of een colloquium voorbereiden.

 

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×