Lichaamsdonatie

Algemeen

Registratiestatus: vanaf 21 November 2016 is de inschrijving gesloten.

 

[[Vraag: Ik zou mijn lichaam graag ter beschikking van de wetenschap stellen, maar nu lees ik dat er een registratiestop is. Wat betekent dat?

Antwoord: Lichaamsdonatie is bij wet zo geregeld dat iemand zich via een registratieprocedure inschrijft bij een anatomisch instituut verbonden aan een universiteit. Om te zorgen dat iedereen die zich registreert, ook daadwerkelijk zijn of haar lichaam kan doneren, wordt soms een registratiestop afgekondigd. Nieuwe inschrijvingen worden dan niet geaccepteerd, maar van mensen die al geregistreerd stonden blijft de inschrijving uiteraard geldig.  Door de registratie regelmatig te sluiten voorkomen wij dat onze capaciteit overschreden wordt. Zo zorgen we ervoor dat ieder gedoneerd lichaam daadwerkelijk een nuttige bestemming krijgt voor de medische wetenschap of het medisch onderwijs.]]

[[Vraag: Als mijn lichaam bij het Groninger lichaamsdonatieprogramma geregistreerd staat, is het dan mogelijk dat mijn lichaam niet wordt gebruikt, of wordt afgewezen, omdat er te weinig opslagcapaciteit is?

Antwoord: Nee. Voor het lichaam van iedereen die bij ons geregistreerd staat, is plek. In een heel enkel geval wordt een lichaam niet geaccepteerd, bijvoorbeeld vanwege besmettelijke infectieziekten, ernstig overgewicht of een ongeluk waardoor het lichaam niet meer gepreserveerd en bestudeerd kan worden.

Lichamen van overleden mensen zijn al sinds mensenheugenis belangrijk voor de ontwikkeling van medische kennis. Waar in het verleden lichamen zonder de instemming van de overledene werden gebruikt, is het tegenwoordig gelukkig zo dat mensen uit vrije wil hun lichaam kunnen doneren. Het is in Nederland bij wet geregeld dat men zich kan laten inschrijven in het register van een universitair anatomisch instituut, en meestal gebeurt dit bij het instituut dat geografisch gezien het dichtste bij de woonplaats gelegen is. Het Groninger lichaamsdonatieprogramma kent in principe geen geografische restricties, maar geeft wel voorrang aan inschrijvingen uit de noordelijke provincies (Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel).

Een ieder die lichaamsdonatie overweegt wordt ten zeerste aangeraden om relevante naasten van zijn/haar beslissing op de hoogte te stellen, en de mening van deze personen in overweging te nemen. Inschrijving is niet altijd mogelijk (zie “registratiestatus”), maar een succesvolle inschrijving leidt ook niet altijd tot acceptatie van het lichaam omdat er van uitsluitende factoren sprake kan zijn (zie “voorwaarden voor acceptatie”).

Lichaamsdonatie moet niet worden verward met orgaandonatie, en beide donatievormen moeten aan volstrekt verschillende regelgeving voldoen. Niettemin biedt het Groninger lichaamsdonatieprogramma haar geregistreerde donoren de mogelijkheid om ook orgaandonor te zijn. De orgaandonatie gaat ten alle tijde voor de lichaamsdonatie, waardoor het mogelijk is dat het lichaam niet langer voor lichaamsdonatie bruikbaar is.]]

[[Waarom?

Mensen die hun lichaam ter beschikking stellen leveren een wezenlijke bijdrage aan het vergroten van de medische kennis en aan de opleiding van medische professionals.
Onderwijs:De sectie Anatomie geeft studenten (o.a. geneeskunde) inzicht in de bouw van het menselijk lichaam. Chirurgen bezoeken de sectie voor anatomisch onderwijs toegespitst op chirurgische ingrepen, terwijl ook een nadrukkelijke bijdrage wordt geleverd aan de bij- en nascholing van andere medisch specialisten. Chirurgische vaardigheden kunnen mede dankzij de sectie Anatomie in een realistische setting worden geoefend en geperfectioneerd.
Onderzoek:De sectie Anatomie werkt mee aan het vergroten van kennis omtrent de precieze bouw van het menselijk lichaam, en aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en chirurgische ingrepen.
Missie:Het leveren van een belangrijke bijdrage aan onderwijs en onderzoek én het uitvoeren en respecteren van de laatste wens van de overledene.]]

 

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×