Lichaamsdonatie

Registratiestatus: Vanaf 11 april is de registratie gesloten.

Algemeen

Wanneer u uw lichaam ter beschikking wilt stellen van de wetenschap is het volgens de Nederlandse Wet noodzakelijk om een eigenhandig geschreven wilsbeschikking op te stellen, waarin u de wens te kennen geeft, dat u uw stoffelijk overschot niet wilt laten begraven of cremeren, maar ter beschikking wilt stellen van de medische wetenschap (artikel 18, lid 1 en 19 van de Wet op de Lijkbezorging). Indien u fysiek niet in staat bent zelf de wilsbeschikking te schrijven, bestaat de mogelijkheid om bij het secretariaat van de Sectie Anatomie een aangepast formulier aan te vragen waarop u slechts de personalia, een datum en een handtekening hoeft in te vullen. Wanneer ook dit niet mogelijk is, vraagt u een formulier aan waarop de wettelijke vertegenwoordiger, of al uw kinderen en/of de huisarts hun handtekening plaatsen.

Herdenkingsmonument voor zij die hun lichaam doneerden op de Yarden begraafplaats.

Bij inschrijving geeft u tevens toestemming tot inzage in uw medisch dossier na overlijden en verklaart u de aan u verstrekte informatie te hebben begrepen.

Indien er geen wilsbeschikking met bevestigingsbrief is, maar bijvoorbeeld wel een notariële akte met een wens tot beschikbaarstelling, kan het stoffelijk niet worden geaccepteerd. Een notariële akte heeft in dit geval geen waarde.

U kunt de wilsbeschikking te allen tijde herroepen. In dat geval zenden wij u een schriftelijke bevestiging van de herroeping en de wilsbeschikking retour.

[[Acceptatie van een stoffelijk overschot

Nadat u de formulieren heeft ingestuurd, ontvangt u een bevestiging van inschrijving, fotokopieën van uw wilsbeschikking en machtiging tot inzage van uw medisch dossier. Wij adviseren u ten zeerste uw naaste(n) en/of uw huisarts op de hoogte te brengen van uw besluit.

De Sectie Anatomie van het UMCG hanteert geen regio- of leeftijdsbeperking maar geeft wel voorrang aan ingezetenen uit de noordelijke provincies (Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel). Er wordt een maximale termijn van 24 uur tussen overlijden en het tijdstip van binnenkomst gehanteerd. Nadien kan een lichaam niet meer geaccepteerd worden.]]

[[Beperking

Omdat voor de Nederlandse Wet een beschikbaarstelling wordt opgevat als een schenking is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk dat deze schenking (ook al is de wilsbeschikking in orde) niet kan worden geaccepteerd. Redenen voor weigering kunnen onder andere zijn: overlijden in het buitenland, besmettelijke ziekten (HIV, TBC etc.), Obesitas (BMI > 35). Lichamen waarop sectie is verricht worden om technische redenen evenmin geaccepteerd. Aan weigering van een lichaam gaat altijd telefonisch overleg tussen de uitvaartverzorger en de dienstdoende anatoom vooraf. Om bovenstaande redenen is het raadzaam om een eventuele begrafenis- of crematieverzekering aan te houden.]]

[[Eindbestemming

Wanneer een lichaam bij de Sectie Anatomie is binnengebracht, wordt het gebruikt voor (biomedisch) onderwijs en/of onderzoek. Het lichaam is daarbij volstrekt anoniem. Er wordt met de grootste zorg en respect omgegaan met het lichaam van de overledene. Uiteindelijk wordt het lichaam gecremeerd en de as uitgestrooid over de Noordzee. Het is niet mogelijk om de as van de crematie te bewaren voor de nabestaanden.]]

[[Herdenking

Sinds september 2007 bestaat de mogelijkheid voor nabestaanden om te herdenken bij ons herdenkingsmonument. De locatie van dit monument is op het terrein van het Yarden Crematorium Groningen, Crematoriumlaan 6 te Groningen. Jaarlijks organiseert de Sectie in september voor de nabestaanden een herdenkingsdienst “Zij die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap stelden”.]]

[[Kosten

De vervoerskosten van het lichaam van en naar Groningen komen ten laste van de nalatenschap, evenals eventuele bijkomende kosten, (zoals aangifte van overlijden bij de gemeente). De kosten van crematie zijn voor rekening van de Sectie Anatomie.]]

[[Donorcodicil

Een lichaamsdonatie is niet hetzelfde als een orgaandonatie. Een donorcodicil en een wilsbeschikking kunnen wel naast elkaar bestaan, orgaandonatie gaat echter altijd voor. Tevens is het mogelijk dat een lichaam na orgaandonatie niet meer geschikt is voor lichaamsdonatie.]]

[[Vervoer na overlijden

Na het overlijden van de lichaamsdonor, dient de nabestaande(n) of de huisarts zo spoedig mogelijk rechtstreeks contact op te nemen Uitvaartverzorging Hulsebus/Ardante te Groningen, telefoonnummer 050-5251800. Deze werkt nauw samen met de Sectie Anatomie en is ook in het weekend en in de avonduren bereikbaar. Zij maken afspraken over het ophalen van het lichaam van de overledene. Zoals eerder genoemd dient het lichaam binnen 24 uur na overlijden bij de Sectie Anatomie te zijn binnen gebracht. Uiteraard zal, voor zover wettelijke kaders dat toelaten, zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de nabestaanden.]]

[[Formaliteiten

De uitvaartverzorger vraagt bij de Burgerlijke Stand een Verlof tot Ontleding aan. Wanneer het stoffelijk overschot wordt opgehaald dienen de volgende bescheiden gereed liggen:

  1. Trouwboekje, indien van toepassing. Dit wordt, na raadpleging door de Burgerlijke Stand, teruggezonden aan de nabestaanden.
  2. Verklaring van een natuurlijke dood, opgemaakt door een arts.
  3. Exemplaar van de wilsbeschikking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Sectie Anatomie:

  • E-mail: beschikbaarstellingen@umcg.nl
  • Telefoonnummer 050-3616382
  • Postadres: UMCG sector F, Sectie Anatomie FB 42, postbus 196, 9700 AD Groningen]]
Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×