Onderzoeks statement

Missie

De missie van de afdeling Neurowetenschappen is om de biologie van het centrale zenuwstelsel (CNS) te visualiseren, mechanistisch te ontleden en te manipuleren in gezonde veroudering en ziekte. De afdeling streeft naar excellentie in onderzoek, onderwijs en opleiding.

In het kader van het universiteits thema Healthy Aging, zijn visualisatie van cognitieve functies, neurofysiologie, neuroimmunologie samenhangende aandachtsgebieden. Veroudering van het centrale zenuwstelsel en inflammatoire neurodegeneratie centrale thema’s. Ziekten bestudeerd als modellen voor weefselafbraak zijn Alzheimer, Multiple Sclerose en Parkinson. Door gebruik te maken van neuroimaging worden cognitieve processen, genderaspecten en geselecteerde psychiatrische stoornissen onderzocht.

Voor deze doelstellingen, is de afdeling opgedeeld in vier secties: Anatomie, Medische Fysiologie, het Neuro imaging Center (NIC een algemene faciliteit), en cognitieve neuropsychiatrie

Onderzoek in de afdeling wordt ondersteund door het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen, en een breed scala aan wetenschappelijke en charitatieve stichtingen, waaronder ERC, NWO (momenteel een VENI en twee VIDI programma’s), Deltaplan Dementie en de Nederlandse MS Stichting. Bovendien worden er projecten samen met de biomedische en voedingsindustrie uitgevoerd.

[[Aanpak

De neuroimmunologie groep onderzoekt neurodegeneratieve ziekten, veroudering van de hersenen en epigenetische regulatie van neuroimmuun processen door hun hypothesen te testen in humaan weefsel, diermodellen en cellijnen.
De neuroimaging groep gebruikt o.a. 3-T fMRI om cognitieve processen, psychiatrische stoornissen en gender-gerelateerde aspecten van de hersenfunctie in gezonde deelnemers en mensen met een aandoening te onderzoeken.]]

[[Doelstellingen

De primaire doelstellingen van de afdeling Neurowetenschappen zijn wetenschappelijke output in termen van publicaties, subsidies en maatschappelijke activiteiten. Het voorgaande jaar heeft de afdeling 57 publicaties in de top 1-20% tijdschriften in de SCI categorieën neurologie, psychiatrie en multidisciplinaire wetenschappen gepubliceerd. De onderzoeksprojecten die deze publicaties hebben opgeleverd zijn grotendeels gefinancierd geweest door de wetenschappelijke stichtingen, charitatieve instellingen en biomedische ondernemingen.De afdeling Neurowetenschappen participeert in de lokale en internationale netwerken voor veroudering van hersenen en als zodanig draagt zij bij aan de netwerken Aging Brain/ het U4 internationale PhD-netwerk en Horizon 2020 / Innolife activiteiten. Daarnaast is de afdeling een prominent lid van het MS Centrum Noord Nederland en draagt ​​bij aan lokale activiteiten. De afdeling is ook een actief lid van de Onderzoeksinstituten BCN BRAIN en BCN en ondersteunt actief de publieke evenementen die worden georganiseerd door beide instituten.]]

[[Opleiding

De afdeling biedt state of the art wetenschappelijke en medische training op de samenhangende thema’s van fysiologie, anatomie, neurofysiologie, neuroimmunologie, cognitie en neuroimaging. Doelgroepen zijn onder andere medische en tandheelkunde studenten, levens en bewegingswetenschappen studenten, research masters en PhD-studenten. Op regelmatige basis, worden onderzoeksprojecten voor masterstudenten verstrekt. De afdeling Anatomie beheert de snijzaal als algemene faciliteit. De afdeling heeft een aantal bekroonde docenten en verbeterd continu haar lesmethoden, een voorbeeld is een nieuw ontwikkelde app voor Anatomie onderwijs. Meer dan 2.500 studenten volgen jaarlijks onderwijs verzorgt door de afdeling. De leden van de afdeling zijn actief in gerichte programma’s voor patiënten, middelbare scholieren en het grote publiek.

]]

[[Samenwerkingen

De leden van de afdeling werken nauw samen met verschillende klinische en onderzoeks afdelingen binnen het UMCG en binnen lokale, nationale en internationale netwerken. Deze netwerken zijn onder andere academische groepen en life science KMO’s en grotere bedrijven.]]

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×