Promovendus

Chairi Misrielal Msc.

Position Promovendus
Research fields
  • Research Profile
  • Titel: de rol van autophagie in microglia in gezondheid en neuropathologische condities.

    Project: autophagie is een intracellulair degradatie systeem essentieel voor cellulaire homeostase. Dit proces fungeert als een huishoudster door het elimineren van defecte eiwitten en organellen, het voorkomen van eiwit aggregaat accumulatie en het verwijderen van pathogenen, en wordt steeds meer beschouwd als de belangrijkste regulator van ontstekingen in het zenuwstelsel. Microglia, de macrofagen van het centrale zenuwstelsel (CNS), zijn betrokken bij het behoud van de CNS-homeostase. Immuun activatie van microglia speelt een belangrijke rol bij vele neurodegeneratieve ziekten, waaronder multiple sclerose (MS). MS is een voorkomende auto-immuun aandoening van het CNS gekenmerkt door chronische ontsteking van het centraal zenuwstelsel, demyelinisatie en verlies van neuronen. Voorlopige resultaten verkregen uit een muismodel voor MS onthulde significante veranderingen in de expressie van bekende autophagie genen in specifieke ziektestadia.

    Dit project is bedoeld 1) om te begrijpen de rol van autophagie in microglia functie onder controle, van homeostatische condities en 2) hoe gestoorde autophagie in microglia bijdraagt aan neurodegeneratieve ziekten in het algemeen en MS in het bijzonder. We veronderstellen dat autophagie in microglia essentieel is voor het opruimen van de cel afval veroorzaakt door een ontsteking. Autophagie in microglia kan bijdragen aan dit proces en vermindering van autophagie in microglia in MS kan het opruimen van cel afval hinderen, resulterend in verstoorde remyelinalisatie en een herstel van het centraal zenuwstelsel na ontsteking.

    Financiering: Graduate School voor Medical Sciences

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×