Promovendus

Ilse Thompson Msc.

Position Promovendus
Research fields
  • Research Profile
  • Titel: Supergevoeligheids psychose na stopzetting van antipsychotische medicatie bij patiënten wiens eerste episode psychose is afgenomen.

    Project: stopzetting van antipsychotische medicatie na gebruik van deze geneesmiddelen voor enkele maanden kan patiënten kwetsbaar maken  voor terugval in een psychose. Een potentieel mechanisme achter deze kwetsbaarheid kan een verhoogde dichtheid van postsynaptische dopamine D2-receptoren in het striatum zijn. Dit wordt met behulp van de tracer [11C] raclopride en Positron Emission Tomography(PET) onderzocht.

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×