Promovendus

Saskia Nijmeijer MSc.

Position Promovendus
Research fields
  • Research Profile
  • Titel: leren te behouden: training in een vreemde taal als een cognitief ‘ vaccin ‘ om ouderdoms stoornissen te voorkomen?

    Project: men denkt dat de tweetalige ouderen bepaalde cognitieve voordelen over eentalige ouderen hebben. Er is echter enige discussie over de vraag of deze voordelen daadwerkelijk bestaan en hoe ze kunnen ontstaan uit tweetaligheid. Het doel van mijn project is om een beter inzicht te krijgen in de voordelen van tweetaligheid. Om dit doel te bereiken, zal ouderen een vreemde taal worden geleerd om te bestuderen of tweetalige ervaring effect heeft op cognitie, invloed, depressieve symptomen en op welzijn. Als de voordelen van tweetaligheid bestaan en zelfs optreden na een relatief korte tweetalige ervaring, kan het leren van vreemde talen dienen als een belangrijk instrument voor gezond ouder worden.

    Financier: het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de Young Academy Groningen (YAG).

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×