Snijzaal

De Sectie Anatomie geeft onderwijs over de bouw van het menselijk lichaam. Ze doet dit vanuit verschillende perspectieven: vanuit de prenatale ontwikkeling van het lichaam (embryologie), vanuit klinische problematiek met een duidelijk herkenbaar anatomisch substraat (radiologische en chirurgische anatomie) en vanuit de functie van organen en orgaansystemen (functionele anatomie). De Sectie Anatomie beheert ook het Groninger lichaamsdonatieprogramma  en de Snijzalen Anatomie, een complex van 1 grote en 2 kleinere snijzalen.  Hier wordt de cursist een unieke leeromgeving geboden waar kan worden gestudeerd aan de hand van humane anatomische demonstratiepreparaten of stoffelijke overschotten. Snijzaalonderwijs, of onderwijs aan de hand van humane preparaten, kan hier worden aangevraagd. De Sectie Anatomie stelt tevens stoffelijke overschotten ter beschikking aan het Wenckebach Skills Center voor het chirurgisch vaardigheidsonderwijs

 

[[De faciliteit

De Snijzaal van Anatomie is gesitueerd in de kelder van de Medische Faculteit en beslaan een oppervlakte van ca. 1000 vierkante meter waarin drie snijzalen (1 grote en 2 kleinere) en een colloquiumruimte gehuisvest zijn.

Wij maken gebruik van drie methoden van lichaamspreservatie (Fresh Frozen, fix-balseming, Thiel-balseming) die elk hun eigen toepassingsgebied en gebruiksdoel hebben. De faciliteit heeft de beschikking over honderden hoogwaardige anatomische preparaten en modellen, die tezamen het hele lichaam beslaan, letterlijk van kop tot teen.

]]

[[ Regels omtrent het gebruik van de faciliteit

Wilt u een activiteiten organiseren in de Dissectieruimte Anatomie? De eerste stap is het invullen van het aanvraagformulier. Er zijn verschillende aanvraagformulieren voor onderwijs en onderzoek. De aanvrager dient in het bezit te zijn van een afgeronde bachelor in een medische, biomedische, of paramedische opleiding. Aanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan een review board. Voor meer informatie en de aanvraagformulieren kunt u contact opnemen met de Snijzaal Anatomie

]]

 

Share this:
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×